Svenska Amerika Linien

 

Startsida

Bryggerier i Majorna 

Fyrar

Gamla kartor 

Harry Martinsson

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Länksida

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen

Min vykortssamling 

Svenska Amerika Linjen 

     Befälhavare 
   
 Fartygen  
    
MS DROTTNINGHOLM  
    
MS GRIPSHOLM

    
MS STOCKHOLM 

    
Humanitära Insatser 
    
Kryssningar

  Vykort på
   
  STOCKHOLM I
     STOCKHOLM II
     STOCKHOLM III
    
DROTTNINGHOLM
     KUNGSHOLM I
    
KUNGSHOLM II
     KUNGSHOLM III
     KUNGSHOLM IV
    
GRIPSHOLM I
     GRIPSHOLM II
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

    
THE CRUISE OF A LIFETIME
     
Övriga SAL-kort

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok 

Skriv i min gästmapp
Free Guestmap from Bravenet.com

Du är besökare
frontpage hit counter


 

 

Passagerartrafiken från Sverige till Nord-Amerika innebar i emigrationens barndom en resa med segelskepp från någon hamn i Sverige via England till Nord-Amerika. En sådan resa kunde ta upp till två månader. Förhållandena ombord på segelskeppen var allt annat än angenäma. Stormarna, den dåliga maten och sjukdomarna gjorde att många dog under överresan. Men efterhand förbättrades standarden ombord.
När ångfartygen kom gick denna resa betydligt snabbare. I slutet av 1800-talet startade allt fler länder direktförbindelser till USA för att slippa gå via England.
Mellan åren 1860-1929 emigrerade 1,3 miljoner svenskar till Nord-Amerika.
År 1893 startade Scandia Line direktförbindelse mellan Göteborg och New York.
År 1912 öppnade AB Svenska Amerika-Mexiko-Linien, förbindelse med NEW SWEDEN, mellan Göteborg och Central-Amerika.  Förbindelsen upprätthölls med en resa i månaden från Göteborg till Boston och Philadelphia (norra grenen) och från Göteborg till Newport News, Vera Cruz, Tampico, Galveston och New Orleans.
Samma år bildades Svenska Orientlinjen. Båda dessa linjer grundades av Dan Broström.

När Betongskjulet eller Amerikaskjulet, vid Stigbergskajen stod klart 1912 och var det ett av de första byggnaderna helt av betong i Göteborg. Svenska Amerika Linjen startade sin linjetrafik år 1915 och det var härifrån som rederiets amerikabåtar gick från.


År 1914 grundades Svenska Nord-Amerika Linjen av Wilhelm Rogatus Lundgren som var initiativtagare och drivande kraft. Wilhelm Rogatus Lundgren hann inte fullfölja sitt arbete med rederiet. Han gick bort den 15 september 1914i London. I stället blev det Dan Broström som fick föra verket vidare. Dan Broström blev rederiets förste verkställande direktör. För att rederiet skulle kunna starta trafiken fordrades ett aktiekapital på 10 millijoner kr.
Rederiet startade med STOCKHOLM I som inköptes från Holländska Amerika linjen, och anlände till Göteborg den 4 december 1915. Den 11 december 1915 kl. 13.00 lossades förtöjningarna för att göra premiärturen, från Göteborg till New York. På bryggan stod de
n gamle Transatlantic-befälhavaren, kaptenen Axel Håkansson, som fått det stora förtroendet att föra Amerikalinjens första fartyg. Omkring 150 passagerare och 150000 försändelser fanns ombord.
Rederiet bytte namn till Svenska Amerika Linien 1925.
Rederiets kontor var fö
rlagt på Packhusplatsen 5, samt ett särskilt kontor för passagerartrafiken fanns på Drottningtorget 1.


Den första resan blev ett äventyr. Starten skedde mitt under brinnande kriget, och STOCKHOLM stoppades av engelska örlogsmän och beordrades till Kirkwall för visitation, varvid ångarens post beslagtogs. Uppehållet i Kirkwall blev tre dygn, och STOCKHOLM anlände till New York 15 dygn, 10 timmar och 58 minuter efter det att fartyget lämnat Göteborgs hamn. STOCKHOLM måste göra en avstickare till Kirkwall så länge som kriget pågick.

För att avhjälpa den rådande bristen på hotellrum, inköpte bolaget år 1917 Hotell AB Hembygden, beläget vid Packhusplatsen. Hotell Hembygden hade startats av Nationalföreningen mot emigration, för att bereda resande till och från Amerika, hyggliga bostadsförhållanden under deras uppehåll i Göteborg.


Göta Källare               Hotell Hembygden

För att skaffa passageraravdelningen mer tidsenliga lokaler och för att erbjuda resandeströmmen större möjligheter att få hotellrum i Göteborg, bildade rederiet år 1921 ett särskilt fastighetsbolag, som köpte Hotell Göta Källare och dels övertog aktierna i Hotell Hembygden. Göta Källare togs i bruk 1922 och samma år påbörjades arbetet på det s.k. Amerikahuset vid Stigbergskajen, som var avsett för förråds och förvaltningslokaler.


Amerikahuset

Den växande trafiken under 1923 hade till följd att rederiets lokaler i land inte räckte till. För att tillgodose behovet för utrymme för intendenturen och förråd inköptes Svenska Lloyds hus vid Masthuggskajen, vilket efter om och tillbyggnad fick namnet Amerikahuset, som kom att inrymma bl. a tvättinrättning och ett antal olika lokaliteter, inte bara för SAL utan även för de andra Broströmrederierna.


Under utställningsåret 1923, svällde trafiken ut så mycket att man måste skaffa ännu ett fartyg. Från Holland hyrdes därför S.S. NOORDAM, som under svensk flagg gick under namnet KUNGSHOLM.
Den 30 juni 1923 inleddes svensk-amerikanska veckan. S.S KUNGSHOLM kom punkligt på dagen med 1400 gäster från USA ombord.
Fartyget återlämnades till det holländska rederiet 1924.

Från år 1924 anlöpte man även Halifax innan man anlöpte New York. Hemresan gick alltid direkt till Göteborg.
Åtta år efter starten hade Svenska Amerika Linien vuxit så mycket att man måste nybeställa ett fartyg, som uppfyllde de speciella fordringarna på denna trade. År 1925 byggdes GRIPSHOLM i England. Snart beställdes ytterligare ett nytt fartyg, och år 1928 utökades flottan med M.S. KUNGSHOLM II byggd i Tyskland.
Rederiet fick ett gott rykte om sig. man var mån om sina passagerare. Passagerarna hade fina, rymliga hytter, medan manskapet hade trånga utrymmen nära dom slamrande motorerna.
Ibland kunde det vara stor dramatik ute till havs. Stormar som vräkte det som inte satt fast, t. ex. porslin. Dom stora båtarna kastades ibland omkring på havet som små korkar av dom hårda stormarna.
Under första världskriget var situationen svår för rederiet. Bl.a. kvarhölls STOCKHOLM I 5 mån. i Halifax av engelsmännen.
Efter första världskriget ökade passagerartrycket starkt från Sverige. Landet var fattigt och det var stor brist på bl. a. mat.

Vid Monfalconevarvet i Italien beställde Svenska Amerika Linien 1936, sitt hittills största. Hon skulle levererats i mars 1939 till Svenska Amerika Linien. den 19 december 1938 bröt en brand ut på fartyget när det låg under utrustning och blev helt utbränd. Ett nytt fartyg byggdes som blev färdigt 1941 och döptes till STOCKHOLM. Kriget rasade då som värst runt Europa, skagerackspärren hade satt lås om för Skandinavien och rederiet kunde aldrig ta hem sitt nybygge. Hon såldes samma år till Italia Soc, Anon di nav, Genua, Italien. Omdöpt till SABAUDIA. Ombyggd till trupptransportfartyg, men lades upp i Trieste.
År 1943 övertogs hon av Tyska ockupationsmakten. Använd som logementsfartyg i Trieste.

 

Andra världskriget påverkade också rederiet. Den 12 december 1941 beslagtog KUNGSHOLM II av den amerikanska staten, och såldes 1942 till US Maritime Commission för 6 mil. dollar. Hon döptes om den 2 januari 1942 till JOHN ERICSSON tjänstgjorde under kriget som trupptransportfartyg i Medelhavet och i Stilla Havet. Hon deltog även i invasionen av Normandie 1944.
JOHN ERICSSON hade under utväxlingstrafiken 26 kvinnor, däribland många sjuksköterskor.
1947 köpte SAL tillbaka henne svårt brandskadad för 800 000 dollar.


JOHN ERICSSON
Fotoarkiv: Terje Fredh

GRIPSHOLM I hyrdes in av det Amerikanska Röda Korset och DROTTNINGHOLM av det Engelska Röda Korset. Båda fartygen gjorde utväxlingsresor med bl. a. krigsfångar mellan New York och Medelhavshamnarna mellan åren 1942 till 1945.
Fartygen målades med texten DIPLOMAT på båda sidorna.
GRIPSHOLM avverkade 85 000 sjömil som utväxlingsfartyg.
En resa gick från USA med 1000 japaner som skulle utväxlas i Moçambique, återresan var med amerikanare som suttit fängslade i Kina och Japan och som var väldigt undernärda.
Utväxlingsresorna bestod av krigsfångar, företrädesvis sårade eller sjuka, och diplomater eller andra civila som blivet strandsatta under kriget.
Amerikanarna kallade henne för Barmhärtighetens skepp.


DROTTNINGHOLM och GRIPSHOLM
i Röda Korsets tjänst.
Fotoarkiv: Terje Fredh

Den 8 september 1944 utväxlades i Göteborg under medverkan av svenska myndigheter, Röda Korset och KFUM omkring 2600 brittiska och allierade samt 2200 tyska m fl. invalider, andra krigsfångar och civilinternerade. De förstnämnda anlände med tåg från Trelleborg, de senare närmast från England och USA med de svenska motorfartygen DROTTNINGHOLM och GRIPSHOLM samt det engelska ARUNDEL CASTLE.

I början av 1945 chartrade Tyskland DROTTNINGHOLM för att hämta hem tyska diplomater.


DROTTNINGHOLM och GRIPSHOLM
Fotoarkiv: Terje Fredh

S/S KASTELLHOLM i Marinförvaltningens tjänst, 
1940 - 1977.

Hon rekvirerades av Marinförvaltningen den 8 september 1939 av Marinförvaltningen och gick direkt till Finnboda varv för ombyggnad till stabsfartyg för Svenska Flottan. Hon såldes till Marinförvaltningen den 2 november 1940.

I Humanitär tjänst.

.Planläggningen av operationen samt beslut om densamma präglades av skyndsamhet. Från det att den formella förfrågan om deltagande inkommit till den svenska regeringen fram till att ett svenskt beslut fattats rörde det sig endast om en dag.
Redan den första juni 1945, beslutades att Lasarettsfartyget PRINS CARL samt fyra inhyrda fartyg skulle delta i denna omfattande humanitära insats med start i slutet av juni och fortsätta fram till slutet av juli.
Marinförvaltningen rekvirerade S/S KASTELHOLM, M/S KRONPRINSESSAN INGRID, M/S KARSKÄR och M/S RÖNNSKÄR.
Fartygen förbereddes omgående genom att bland annat besättningarna kompletterades med sjukvårdspersonal, fartygen avmagnetiserades, och minskydd kompletterades, lastrum ställdes i ordning som förläggningsrum, fartygen försågs med röda kors samt annan märkning så att man klart såg att fartygen kom från Sverige. Den 22:dra och 23:dje juni 1945 lämnade fartygen Trelleborg med kurs mot Travemündes redd, med tysk minsvepareskort, innan färden fortsatte mot Lübeck.
De första patienterna kom till Lübeck med tåg från det förutvarande koncentrationslägret Bergen – Belsen. Efter att patienterna tagits ombord satte fartygen kurs mot flera svenska hamnar, bl a Kalmar, Norrköping och Stockholm. Operationen avslutades den 26 juli 1945, och då hade fartygen sammanlagt gjort 36 resor till Lübeck och lyckats transportera ca 9300 patienter, huvuddelen kvinnor samt ett fåtal barn, som bedömdes vara sjukast och i behov av vård i Sverige.
Patienterna fördes till en
sanitetsanstalt i Ropsten.Foto: Mellan Värtahamnen och Frihamnen i Stockholm
Fotograf: Britt Björkdal


Foto: Lilla Värtan i Stockholm
Fotograf: Okänd


Frihamnspiren, Kaj II är kajsträckan till höger där det ligger några båtar.
KASTELHOLM lägger till ungefär där den nedre, lite mindre, båten ligger på flygfotot.
 
Fotograf okänd.


  Kastelholm vid Frihamnspiren.
Fotograf okänd.


Mottagningsområdet Frihamnspiren
Fotograf okänd.

DROTTNINGHOLM gjorde första resan efter andra världskrigets slut för SAL till New York, den 26 mars 1946 och gick via Liverpool. Stora människomassor hade vid avfärden samlats på Stigbergskajen.

Den första skissen över den nya STOCKHOLM gjordes på baksidan av ett kuvert. Det nya fartyget skulle först och främst byggas för passagerartrafiken över Atlanten. Då en regelbunden och snabb fraktlägenhet till och från Amerika är minst lika viktig, enades man om att det nya fartyget skulle bli ett kombinerat last och passagerarfartyg.
År 1945 återupptog rederiet trafiken på Nord-Amerika och förhoppningarna var stora och stämningen hög, men konkurrensen hårdnade från flyget. Verksamheten ändrades till  lyxkryssningar för bl. a. amerikanska passagerare. Båtarna byggdes om, i stället för ca. 1200 passagerare blev det plats för 600 passagerare och lika många besättningsmän. Amerikalinjen blev ett av världens största kryssningsrederi med en mycket exklusiv kundkrets.
Den 7 febr. 1948 levererades STOCKHOLM III till Svenska Amerika Linien, byggd hos Götaverken, Göteborg. Stockholm är inte bara Svenska Amerika Liniens första svenskbyggda fartyg, hon är samtidigt det största passagerarfartyg som byggts i Sverige. Den 21 febr. 1948 gjorde hon sin jungfruresa från Göteborg till New York.
En jämförelse mellan den gamla STOCKHOLM från 1915 och den nya STOCKHOLM  från 1948 visar de enorma framsteg som Amerika Linjen och dess fartyg har gjort. De fattiga amerikafararna från de gamla emigranthotellen på Hotellplatsen och Postgatan i Göteborg skulle säkerligen inte kunna drömma om den komfort, som kunde bjudas på Svenska Amerika Liniens senaste tillskott.

För att på ett fullt och tillfredsställande sätt kunna ta till vara på och utveckla passagerartrafiken från Åbo, Helsingfors, Vasa, Mariehamn, Danzig, Polen och de övriga staterna i Östersjön, beslöt SAL i maj 1924 att öppna en egen direktlinje mellan dessa länder och Sverige. Även en resa till Reval och Riga gjordes 1925. För detta ändamål köptes från Danmark ångaren BORNHOLM byggd år 1899 hos Burmeister & Wain i Köpenhamn, som efter ombyggnad tog omkring 120 passagerare. Efter genomgripande renoverings- och ombyggnadsarbeten vid Eriksbergs Mek. Verkstad kunde fartygen, som omdöptes till BORGHOLM, gå sin första tur från Stockholm till Åbo i slutet av juni samma år.
Sommaren 1930 sattes hon in mellan Kalmar och Klaipedia.
1931 blev hon insatt i trafik mellan Karlskrona - Gdynia  - Zoppot - Danzig - Karlskrona.
1934 lades hon upp.

Hon såldes tillbaka till Danmark år 1934.
1953 såldes hon till upphuggning i Odense, Danmark.

1928 levererades ångaren KASTELHOLM från Eriksbergs Mekaniska Werkstad för att också gå i Östersjötrafik, bl. a. Stockholm - Åbo/Helsingfors och Leningrad.
1945 blev hon chartrad till Marinförvaltningen för transport av krigsfångar från Bergenlägret till Sverige.
1948. Insattes hon på kryssningar mellan Stockholm - Göteborg, och även kryssningar Göteborg till Vänern gjordes, och Göteborg  till Norska fjordar.
1975 såldes hon till Persöner Ab Ystad för upphuggning.

Nästa nybygge blev MARIEHOLM, byggd 1934 vid Odense Staalskibsværft A P Möller i Odense, Danmark.
Hon blev insatt i trafik bl. a. till hamnar i Baltikum.
1939 rekvirerades hon av Marinförvaltningen.
Den 16 november 1976 tas hon ur militär tjänst och avrustas.
1985 såld till Ångfartygsbolaget Marieholm och används nu som restaurantfartyg i Göteborg.

För dom som åkte med som passagerare var det en fantastisk upplevelse att resa med en lyxkryssare över atlanten. KUNGSHOLM och GRIPSHOLM var utrustad med all tänkbar lyx som pool, frisörsalonger, biografer, specialinredda lekrum för barnen, vackert inredda sällskapsrum och hytter, samt en fantastisk matsal där det serverades läckerheter av alla de slag.
Aktiviteterna var många ombord. Man kunde lyssna till föredrag och gudstjänster, bridgeundervisning, man kunde se filmer en till två gånger om dagen, och man kunde ta danslektioner. På däck kunde man även ägna sig åt lerduveskytte.
Konkurrensen blev dock för svår och 1975 upphörde verksamheten helt. GRIPSHOLM II såldes till Nautilus Armadora SA i Grekland, och fick namnet NAVARINO. KUNGSHOLM IV såldes till Flagship Cruises LTD i Liberia.

Den 24 juli 1925 trycktes i Göteborg på kvällen ett extrablad, som väckte stor bestörtning, inte bara i Göteborg utan hela landet, och som för SAL och Broströmkoncernens övriga rederier blev ett hårt slag.
Extrabladet meddelade "Klockan halv 5 i eftermiddag dödades skeppsredare Dan Broström i en bilolycka vid Trönninge, söder om Halmstad. Bilen, som fördes av den omkomne, var på väg norrut. I en skarp kurva törnade den mot ett broräcke och välte. Fru Broström och en chaufför, som också befunno sig i bilen, undkom nästan oskadda."
Dan Broström var född den 1 febr. 1870 i Kristinehamn.


SAL båda öppna tvillingbussar som transporterade turister
 och användes även vid pensionärsutflykter. O 3430 t. v. och O 3429 t. h.


Senare modell av SAL-buss utanför SAL:s kontor vid Göta Källare på Hotellplatsen
Fotograf okänd

Omnibus O 3430 registrerades den 28 juni 1923 på Rederi AB Sverige-Nordamerika, genom V. N. Olburs. Den hade 50 hkr, vägde 4410 kg och var avsedd för 33 personer. Den hade en tvilling i O 3429 som registrerades samma dag och med samma data.
Svenska Amerika Linien använde bussen till att köra runt amerikanska turister, med utgångspunkt från Hotell Hembygden, som också ägdes en tid av Svenska Amerika Linien.


Fotograf okänd

Buss tillverkad av Nohab i Trollhättan för Svenska Amerikalinjen, mellan åren 1928-31, sen flyttades tillverkningen till Stockholms spårvägar. Åt Svenska Amerikalinjen byggdes det 10 st bussar. Ovanför deras logga på bussen står hela rederinamnet, syns lite svagt.

 

 


Vykort på Svenska Amerika Liniens passagerarbåtar.
Barmhärtighetens skepp Borås Tidning 19 mars 2012
Det flytade palatset GRIPSHOLM

 

Källor:
Landsarkivet, Göteborg
Sjöfartsmuseet, Göteborg
Sjömanshusmuseet, Uddevalla
Försvarshögskolan, Stockholm
Gunnar Björkdal
 


© Copyright 2006-2017 Morgan Lundberg
Senast uppdaterad den 3 februari 2017