Svenska Amerika Linien

 

Startsida

Klippans Kulturreservat

Carlstens fyr

Pater Noster

Svenska Amerika Linjen
   
Fartygen
    
MS DROTTNINGHOLM
    
MS GRIPSHOLM
    
MS STOCKHOLM 
    
Kryssningar

  Vykort på
     Stockholm
    
Drottningholm
    
Kungsholm
    
Gripsholm
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

   
 Övriga SAL-kort

Gamla kort

Skriv i min gästbok

Skriv i min gästmapp
Free Guestmap from Bravenet.com

Du är besökare
hit counter
sedan maj 2009


 

Befälhavare på SAL:s passagerarbåtar

Anderberg, Johan Nils Gunnar, född 1881 i Harg
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1920 – 1921,
DROTTNINGHOLM 1920 – 1922
GRIPSHOLM 1927
KUNGSHOLM 1928 

Borg, Evert Ferdinand född 1914 i Karlskrona
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1955
GRIPSHOLM 1957, 1958, 1959, 1960 - 1962
KUNGSHOLM 1962 - 1963

Ellsén, Helge A F, född 1886 i Stockholm
Befälhavare på:
DROTTNINGHOLM 1920, 1922, 1925 - 1928
STOCKHOLM 1923 – 1925

Ericson, Nils Sigfrid, född 1888 i Stockholm
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1927
DROTTNINGHOLM 1939 – 1942
GRIPSHOLM 1942 - 1953 

Grankvist, Lars Erik född 1927 i Borås
Befälhavare på:
KUNGSHOLM 1969, 1971
 GRIPSHOLM 1967, 1970 – 1975

Guhde, Johannes, född 1884 i Mo (Bohuslän)
Befälhavare på:
KUNGSHOLM 1923 – 1924

Håkansson, Axel Engelbrekt, född 1863 i Öregrund
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1916 – 1920

Jonsson, Carl Valdemar, född 1894 Bygdeå
Befälhavare på:
DROTTNINGHOLM 1939, 1942, 1946,1947
STOCKHOLM 1948, 1957 - 1959

Kjellberg, C I L, född 1922 i Göteborg
Befälhavare på:
BORGHOLM 1961, 1963
KUNGSHOLM 1965

Lundmark, Sven Einar J, född 1891 i Stockholm
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1925, 1926

Nilsson, H S, född 1930 i Stockholm
Befälhavare på:
GRIPSHOLM 1969 - 1970    

Nordenson, H Gunnar, född 1893
Befälhavare på:
GRIPSHOLM 1934 – 1942, 1944 - 1946, 1953 - 1954,
1957 – 1958
MARIEHOLM 1947 – 1953
STOCKHOLM 1954, 1955 - 1957, 1958
KUNGSHOLM 1954 – 1955

Nordfelt, Olof Conrad, född 1876 i Vårvik
Befälhavare på:
DROTTNINGHOLM 1920 – 1923

Nordlander, Johan L, född 1894
Befälhavare på:
KUNGSHOLM 1941, 1942,
1953 – 1954, 1955 - 1957
DROTTNINGHOLM 1942 – 1948

JOHN ERICSSON 1947
STOCKHOLM 1948 – 1953, 1954

Olson, K Sjunne, född 1897 I Göteborg
Befälhavare på:
GRIPSHOLM 1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 1958 - 1960
STOCKHOLM 1953 – 1954, 1955, 1957
KUNGSHOLM 1954, 1956, 1957 - 1958 

Olterman, Carl Erik, född 1928 i Stockholm
Befälhavare på:
KUNGSHOLM 1963, 1964, 1966, 1967
GRIPSHOLM 1966, 1967

Renström, Johan M, född 1876 i Vårvik
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1918, 1920, 1925 – 1926

DROTTNINGHOLM 1928
GRIPSHOLM 1939

Smitterberg Kjell Olof, född 1937 i Bromma
Befälhavare på:
KUNGSHOLM 1972
GRIPSHOLM 1972-1975
LINDBLAD EXPLORER 1976-1977

Sölje, Alfred Henry, född 1912 i Raus
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1957
KUNGSHOLM 1959 – 1962, 1963 -1965, 1968
GRIPSHOLM 1963, 1965 – 1967, 1969

Wijkmark, Carl Otto, född 1915 i Borås
Befälhavare på:
STOCKHOLM 1958 – 1959
GRIPSHOLM 1961, 1962, 1963, 1964, 1968 – 1969, 1970, 1971 - 1972
KUNGSHOLM 1968, 1969, 1970 – 1971, 1972, 1973 - 1975

 

Kort på Svenska Amerika Liniens passagerarbåtar.

 

Källor:
Landsarkivet i Göteborg


© Copyright 2006-2013 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 18 december 2013