Humanitära insatser

 

Startsida

Bryggerier i Majorna 

Fyrar

Gamla kartor 

Harry Martinsson

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Länksida

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen

Min vykortssamling 

Svenska Amerika Linjen 

     Befälhavare 
   
 Fartygen  
    
MS DROTTNINGHOLM  
    
MS GRIPSHOLM
    
MS STOCKHOLM 
     Humanitära Insatser

    
Kryssningar

  Vykort på
    
STOCKHOLM I
     STOCKHOLM II
     STOCKHOLM III
    
DROTTNINGHOLM
     KUNGSHOLM I
    
KUNGSHOLM II
     KUNGSHOLM III
     KUNGSHOLM IV
    
GRIPSHOLM I
     GRIPSHOLM II
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

    
THE CRUISE OF A LIFETIME
     
Övriga SAL-kort

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok 

 

Den svenska handelsflottans stora humanitära insats under andra världskriget var diplomat- och Röda Kors-farten. Bakgrunden till att denna trafik startade var att det redan 1913 inom Internationella Röda Korset hade föreslagits att en Röda Kors-flotta med fartyg som skulle kunna användas för Internationella Röda Korsets hjälptransporter främst vid krig skulle upprättas.  Detta förslag togs åter upp både 1930 och 1937, men stupade varje gång på juridiska, praktiska och ekonomiska hinder.
Efter krigsutbrottet kom frågan upp igen och nya försök gjordes i juni 1940. Förhandlingarna mellan de krigförande länderna och Röda Korset hamnade snart i ett dödläge. Genom bland annat svenska trevare kunde detta delvis hävas och ett av resultaten blev början  på den så kallade diplomattrafiken.
Vid krigsutbrottet 1939 hade Svenska Amerika Linien tre stora passagerarfartyg, DROTTNINGHOLM, GRIPSHOLM och KUNGSHOLM. Nybygget STOCKHOLM som var ett ersättningsbygge för fartyg med samma namn som brunnit under utrustningen 1938, hade vid krigsutbrottet inte levererats av varvet i Italien. Hon kom heller aldrig att levererats utan såldes 1940 till Italienska staten och döptes om till SAUBADIA. Fartyget blev krigsförlust den 6 juni 1944 då brittiskt flyg angrep henne i Trieste.
GRIPSHOLM togs ur trafik och lades upp redan i slutet av 1939 och DROTTNINGHOLM gick samma öde till mötes 1940. KUNGSHOLM att gå på kryssningar med New York som utgångspunkt. Dessa resor fortsatte till USA:s krigsinträde i december 1941. Då beslagtogs hon av amerikanska flottan. Genom ett för Svenska Amerika Linien fördelaktigt avtal kom fartyget sedan att säljas till flottan som använde henne som trupptransportfartyg under namnet USS JOHN ERICSON.
De två upplagda fartygen DROTTNINGHOLM och GRIPSHOLM kom under 1942 att tas i humanitär tjänst som diplomatfartyg chartrade av Internationella Röda Korset. De skulle komma att användas vid utväxling av internerade diplomater, kvinnor och barn samt krigsinvalider mellan de krigförande länderna. Den första resan gjorde DROTTNINGHOLM. Hon gick från Göteborg den 19 april 1942 med 150 passagerare mot New York. Fartyget gick nästan helt i brittisk regi medan GRIPSHOLM gick under amerikansk ledning. DROTTNINGHOLM gjorde även en resa för tyskarna.
Rederiet tjänade bra på att hyra ut båda fartygen som diplomatfartyg. USA betalade 5 000 dollar om dagen för GRIPSHOLM. Redan i september 1943 hade hon kostat den amerikanska staten 3miljoner  dollar. Rederiet tjänade även bra på andra fartyg som chartrades av Röda Korset.
Totalt gjorde de båda fartygen 33 resor med sammanlagt 29 633 passagerare . Resorna gick till många olika hamnar.
I oktober 1943 mötte GRIPSHOLM det japanska trupptransportfartyget TEIA MARU, före detta det franska passagerarfartyget, sedermera hjälpkryssaren ARAMIS, i Mormugao i Portugisiska Indien. TEIA MARU hade för resan målats grön och försetts med japanska flaggor och vita kors målade på skrovet. GRIPSHOLM medförde1 507 japaner, två diplomater och resten civilinternerade, samt 5 000 krigsfångepaket, ca 1 500 ton). Man tog ombord 1640 personer. Av dessa var 1 315 amerikanska fångar och 247 kanadensiska fångar samt 77 sydamerikanska diplomater. Några av de amerikanska fångarna beskrev sin resa som att de fraktades som boskap på TEIA MARU och att ombytet till GRIPSHOLM var som att komma till himmelen. Många v dessa passagerarna var amerikanska missionärsfamiljer från olika asiatiska länder. Som returlast medförde man 500 ton gåvopaket till japanska civilinternerade i de allierade länderna. När det gällde hjälpsändningar till krigsfångarna kan man notera att GRIPSHOLM vid sitt byte med TEIA MARU Mormugao i oktober 1943 medförde sju miljoner vitaminpiller för utdelning blandallierade krigsfångar.
En uppmärksammad utväxling ägde också rum i Göteborg i september 1944. Vid detta tillfälle transporterade GRIPSHOLM. DROTTNINGHOLM och det brittiska trupptransportfartyget, före detta passagerarfartyget ARUNDEL CASTLE tyska krigsfångar som byttes mot allierade krigsfångar
, som transporterats dit med tåg. Denna utväxling dokumenterades av SF-journalen. På udda resa var DROTTNINGHOLM både Diplomat- och lejdbåt. Under oktober november 1944 fördes förhandlingar med tyskarna att hon skulle genomföra en resa från Göteborg till Istanbul och åter med utväxling av tyskar och turkiska diplomater samt att ta hem en grupp argentina-tyskar från Lissabon. Då tyskarna inte kunde stå för nödvändig bunkerolja erbjöd man istället att DROTTNINGHOLM skulle få medföra last som lejdbåt både för ut och hemresan. Villkoret var då att Sverige stod för oljan. Detta godkändes både av Tyskar och britter. Resan genomfördes först 1945.
Under sommaren  1945 kom fem svenska fartyg att transportera ytterligare lägerfångar och flyktingar från Lübeck för vård i Sverige. Detta skedde i FN:s flyktingorganisation UNRRA:s regi. De fem fartygen var Svenska Amerika Liniens S/S KASTELHOLM, RAB Göteborg-Fredrikshamnslinjens  M/S KRONPRINSESSAN INGRID, Sveas systerfartyg M/S RÖNNSKÄR och m/s KARSKÄR samt marinens lasarettsfartyg PRINS CARL, före detta Sveas S/S MUNIN byggd 1931 och inköptes av marinen 1940. Totalt transporterades 9 273 personer.
Mot krigsslutet i Europa och efter detta genomförande av flera svenska IRK-fartyg transporter med livsmedel till svältande civilbefolkning i olika länder. under perioden december 1944 till maj 1945 genomförde Sveas VEGA till exempel sex resor till de brittiska kanalöarna. Denna insats gav detta fartyg hjältestatus på öarna och både Jersey och Guernsey har gett ut minnesfrimärken med bild på S/S VEGA. Andra hjälpsändningar gick till Belgien och Nederländerna.

 

Vykort på Svenska Amerika Liniens passagerarbåtar.
Barmhärtighetens skepp Borås Tidning 19 mars 2012
Det flytade palatset GRIPSHOLM

 

Källor:
Landsarkivet, Göteborg
Sjöfartsmuseet, Göteborg
Sjömanshusmuseet, Uddevalla
Dödlig resa


© Copyright 20010-2016 Morgan Lundberg
Senast uppdaterad den 16 november 2016