Svenska Amerika Linien

    

Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

     Befälhavare 
   
 Fartygen  
    
MS DROTTNINGHOLM  
    
MS GRIPSHOLM
    
MS STOCKHOLM 

    
Kryssningar

  Vykort på
    
STOCKHOLM I
     STOCKHOLM II
     STOCKHOLM III
    
DROTTNINGHOLM
     KUNGSHOLM I
    
KUNGSHOLM II
     KUNGSHOLM III
     KUNGSHOLM IV
    
GRIPSHOLM I
     GRIPSHOLM II
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

    
THE CRUISE OF A LIFETIME
     
Övriga SAL-kort

 

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok


 

DROTTNINGHOLM

Byggd år 1904 av A Stephens & Sons, Glasgow, Skotland.

Den 20 januari 1920 inköptes hon till Rederi AB Sverige-Nordamerika, Göteborg (Svenska Amerika Linien). Hon sattes in i trafik i maj 1920.

År 1922 fräschades hon allmänt upp, samtidigt byttes maskineriet ut på Götaverken, Göteborg.


Greta Garbo och filmregissör Mauritz Stiller. År 1925

DROTTNINGHOLM som ursprungligen byggdes med första, andra och tredje klass, fick sedermera sin första och andra klass sammanslagna till en s. k. cabin klass.
För att möta den stegrande efterfrågan på verkligt goda bekvämligheter till lägsta möjliga pris lät Svenska Amerika Linien under hösten 1929 DROTTNINGHOLM genomgå en omfattande ombyggnad, varvid bl. a. en ny klass, turist tredje klass, införas, så att fartyget åter för tre klasser av passagerare, nämligen cabin, turist tredje och tredje klass. Ombyggnaden inskränkte sig inte enbart till den nya klassen, utan man kan säga att DROTTNINGHOLM år 1930 praktiskt taget var en ny båt. Stora hyttutrymmen har slopats till förmån för dels nya, dels avsevärt utvidgade publika rum, kontors och butikslokaler, samtliga lokaliteter ombord har renoverats och moderniserats, möbleringen har förnyats i hytter och sällskapsrum, och har även fått en gedigen konstnärlig utsmyckning, och en grundlig omläggning och förbättring av alla sanitära och ventilationsanordningar har vidtagits. Bästa begreppet om ändringarnas omfattning och deras betydelse för passagerarnas trevnad får man om jämför med passagerarantalet på 1400 före, och 983 efter ombyggnad.

Cabin klass
Cabin klass är den högsta klassen ombord. Från det nästan helt inbyggda promenaddäcket, vilket nu har karaktär av ett verandacafé, prytt med levande växter och grönt, kommer man in i en rymlig vestibul med kontor, resebyrå och butiker. För om denna vestibul ligger det nya sällskapsrummet, försett med nya möbler, sidentapeter och orreforsarmaturer. Akter om vestibulen ligger det i ljus björk inredda biblioteket. Längst akter ut på samma däck ligger i direkt anslutning med varandra rökrummet och baren. Röksalongen har helt omgestaltats och utsmyckats av konstnären Kurt Jungstedts vägg och takdekorationer. Rummets blyinfattade fönster smyckas av konstnären Gunnar Ströms glasmålningar, föreställande namnkunniga svenska ätters vapensköldar. En öppen spis av tegel är insatt i fonden, och all belysningsarmatur har förnyats.
Baren som är helt ny, har väggpanel i rödtonad bok med svarta lister och den övre vägghalvan är dekorerad med men på duk uppförda väggmålningar av Kurt Jungstedt. Runt om har på silvergrund målats bilder från svensk jakt och fiskeliv. En röd mjuk matta och fåtöljer i rött läder ger rummet en varm och hemtrevlig stämning.
Matsalen på C-däck har genomgripande renoverats. Nya bekväma stolar har införskaffats, ny armatur med indirekt ljus har inmonterats, och på golvet har lagts en matta komponerad av artisten Jungstedt.
Hytterna är försedda med nya bekväma sängar, nya tvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, och några nya hytter med badrum har inretts.

Akter om matsalen på C-däck har byggt ett romerskt bad med dusch.

Turist tredje klass
Ett mycket viktigt del i ombyggnaden var införandet av den nya klassen, turist tredje klass, som disponerar den större delen av den ursprungliga andra klass utrymmet. På akterkant av B-däck ligger musik och sällskapsrummet, vackert inrett i mahogny. Akterut på C-däck ligger den nyinredda röksalongen omgiven av ett inbyggt  promenaddäck och verandacafé. Turist tredje klass matsal akterut på D-däck har försetts med småbord och även i övrigt grundligt renoverats och moderniserats. Hytterna för en till fyra personer är ljusa och rymliga samt inredda med bekväma bäddar och belägna på C och D-däck.
Som namnet anger är den nya klassen huvudsakligen avsedd för turister. Allmänhetens intresse för vidgade turistresor har betydligt ökat, och för alla dem, som på grund av kostnadsskäl varit hindrade att förverkliga sina önskemål, var det nya arrangemanget till stor tillfredsställelse.

Tredje klass
De båda matsalarna i tredje klass, har dom gamla långborden försvunnit och ersatts av nya småbord, och nya ruboleum-mattor har lagts in, och matsalarna har fått en mycket tilltalande prägel.
Förut finns ett sällskapsrum och ett rökrum, och akterut har utom de gamla upputsade rök och sällskapsrummen även inretts två nya sällskapsrum med skrivbord och hemtrevlig inredning.
Hytterna är inredda för en till fyra personer, och här liksom i samtliga passagerarhytter har utrymmet ökats genom ombyggnaden och minskande av antal kojplatser.

Den 24 januari 1939, tilldelades genom kommerskollegium enligt Kungl. Maj:s beslut M/S DROTTNINGHOLM en stor utmärkelse för den bragd fartygets befäl och besättning utförde, då samtliga ombordvarande på det nödställda fångstfartyget ISFJELL räddades i Nordatlanten. Utmärkelsen bestod av en silvertavla, upptagande en redogörelse för händelsen samt namnen på räddarna, vilka dessutom fick mottaga Carnegiebelöningar.

Den 19 april 1942 avgick DROTTNINGHOLM till Lissabon för att användas för utväxling av diplomater och konsulär personal. Fartyget gjorde två resor mellan USA och Portugal. Även GRIPSHOLM togs senare i bruk för liknande resor. De båda fartygen gjorde 33 utväxlingsresor, tillsammans 29 633 personer.  
Den 19 oktober 1943 utväxlades omkring 5 000 krigsfångar i Göteborg i Svenska Röda Korsets regi. Omkring 830 tyska krigsfångar anlände från engelsk hamn till Göteborg och de engelska, som kommit med tåg söderifrån, överfördes med DROTTNINGHOLM till England.

År 1946 såldes hon till SAL:s dotterbolag South Atlantic Line i Panama och döptes om till BRAZIL.

År 1955 såldes hon till Sidarma, Triste för upphuggning.


 

Källor:
Sjöfartsmuseet i Göteborg
Landsarkivet i Göteborg


© Copyright 2006-2012 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 8 november 2012