Svenska Amerika Linien

 

Startsida

Klippans Kulturreservat

Carlstens fyr

Pater Noster

Svenska Amerika Linjen

    
Befälhavare 
   
 Fartygen
    
MS DROTTNINGHOLM
    
MS GRIPSHOLM

    
MS STOCKHOLM 
    
Kryssningar

  Vykort på
    
STOCKHOLM I
     STOCKHOLM II
     STOCKHOLM III
    
DROTTNINGHOLM
    
KUNGSHOLM I - II
     KUNGSHOLM III
     KUNGSHOLM IV
    
GRIPSHOLM I
     GRIPSHOLM II
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

    
THE CRUISE OF A LIFETIME
     
Övriga SAL-kort

Min vykortssamling

Skriv i min gästbok

Ni är besökare
free web counter

sedan 12 maj 2009


 

STOCKHOLM I

Många fartyg har burit huvudstadens namn, särskilt inom örlogsflottan. Inom handelsflottan förekommer namnet STOCKHOLM mera sällan, i varje fall när det gäller större fartyg. Det gamla Swenska Ost-Indiska Compagniet hade hade ett segelfartyg, som hette STOCKHOLM, som avseglade till Fjärran Östern i december 1737.

Svenska Amerika Linien första fartyg fick namnet STOCKHOLM. Hon var byggd i Hamburg år 1900, inköptes från Holland-Amerikalinjen och hette POTZDAM. Hon anlände den 4 december 1915 till Göteborgs hanm. Det stora fartyget beundrades beundrades av oöverskådliga människomassor. När det visats för allmänheten första dagen hade man 10 000 besökare ombord.
Hon var utrustad med 2 st. trippelångmaskiner och 7 st. ångpannor. Hon hade 7600 ihk. 150 ton kol förbrukades per dygn och hon bunkrade 4000 ton kol. Maskineriet sköttes av 10 maskinbefäl och manskapet var 60 st.
Hon gjorde sin första resa till Nordamerika den 11 december 1915, med 202 passagerare. Från sin första resa t o m 1916 års utgång hade 7 tur och returresor gjorts. Från Göteborg hade rederiet transporterat 16.000 ton last och 4.288 passagerare, samt från Amerika hade transporterats 37.000 ton last och 3.154 passagerare.

STOCKHOLM II 1939-41

Byggd år 1938 hos Monfalcone i Italien, som kryssningsfartyg. Hon kunde ta 1295 passagerare och 403 besättningsmän. Hon kom aldrig till svensk hamn eller togs i trafik av SAL. Hon skulle levererats i mars 1939, men den 19 december 1938 bröt en våldsam  brand ut ombord. Vissa delar kunde tas till vara men för övrigt skrotades hon.
Ett nybygge sattes genast igång att byggas och sjösattes den 10 mars 1940. Hon hade plats för 1295 passagerare och var klar för leverans i oktober 1941, men eftersom det var krig behövde inte rederiet fartyget, dessutom sa man att fartyget inte hade tillräcklig stabilitet.

Den 2 november 1941, såldes hon till Italia Soc, Anon di nav, Genua, Italien. Omdöpt till SABAUDIA. Ombyggd till trupptransportfartyg, men lades upp i Trieste.
År 1943 övertogs hon av Tyska ockupationsmakten. Använd som logementsfartyg i Trieste.

Under en brittisk bombattack år 1944 träffades fartyget och sattes i brand,
kantrade efter ett tag och sjönk.
År 1948 bärgades vraket för upphuggning.

1949. Upphuggen.


 


M/S SABAUDIA ex STOCKHOLM II i Trieste. Fotograf okänd.

 

STOCKHOLM III

Den första skissen över den nya STOCKHOLM gjordes på baksidan av ett kuvert. Det var i november 1941 efter försäljningen av det i Monfolce byggda fartyget. Det nya fartyget skulle först och främst byggas för passagerartrafik över Atlanten. Då en regelbunden och snabb fraktlägenhet till och från Amerika var minst lika viktig, enades man om att det nya fartyget skulle bli ett kombinerat last och passagerarfartyg.
Med den nya STOCKHOLM började en ny epok i den svenska passagerartrafikens historia. STOCKHOLM är inte bara Svenska Amerika Liniens första svenskbygge , hon var samtidigt det största passagerarfartyg som byggts i Sverige.  Hon byggdes på Götaverken, Göteborg år 1946.
Den 7 febr. 1948 levererades STOCKHOLM III till Svenska Amerika Linien, byggd hos Götaverken, Göteborg. Stockholm är inte bara Svenska Amerika Liniens första svenskbyggda fartyg, hon är samtidigt det största passagerarfartyg som byggts i Sverige. Den 21 febr. 1948 gjorde hon sin jungfruresa från Göteborg till New York.
En jämförelse mellan den gamla STOCKHOLM från 1915 och den nya STOCKHOLM  från 1948 visar de enorma framsteg som Amerika Linien och dess fartyg har gjort. De fattiga amerikafararna från de gamla emigranthotellen på Hotellplatsen och Postgatan i Göteborg skulle säkerligen inte kunna drömma om den komfort, som kunde bjudas på Svenska Amerika Liniens senaste tillskott.
Hon var utrustad med två 8-cylindriga Götaverkens dieselmotorer på tillsammans 14600 ihk. och kunde medföra 1500 ton olja. Två ångpannor stod för uppvärmningen av en del av inredningen, och levererade även ånga till till andra ändamål ombord. Vardera av fartygets två propellrar väger ca. 10,5 ton. Diametern är ca. 5 meter och varje propeller har 4 blad. Propellrarna är gjutna i brons och vid nornal fart roterar dom med 110 varv i minuten.
För det elektriska energibehovet fanns en elektrisk kraftcentral. Fem hjälpmotorer som tillverkats på Götaverken, som drev var sin generator, hade så mycket kapacitet att de kunde ge ström till ca 20000 rum. Tillsammans utvecklade generatorerna 960 kW och levererade 220 V likström.
En nödgenerator fanns installerad på promenaddäck intill nedgången till maskinrummet. Skulle de elektriska generatorerna i maskinrummet bli obrukbara på grund av olyckshändelse, lämnade nödgeneratorn ström till den nödvändigaste navigationsinstrumenten och radion.
Samtliga hytter, för såväl passagerare som besättning, är utsideshytter. Alla har fönsterventil i fartygssidan med direkt dagsljus.
Innan inredningsarbetet på STOCKHOLM påbörjades, byggde man ett flertal provhytter. Dessa byggdes i full skala, kompletta med möbler, ventilationsanordningar och toalettrum. Därefter provade man hytterna praktiskt gång på gång och kunde göra behövliga ändringar innan planeringen godkändes.
I badrummen fanns fyra sorters vatten, kallt och varmt färskvatten och dessutom kalt och varmt saltvatten.
Besättningen hade fem dagrum eller sällskapsrum. 
Passagerarinredningen är indelade endast i två klasser, första klass och turistklass. Vissa hytter kunde i mån av behov ena resan sammanslås med första klass och andra resan med turistklass. Man kunde också när så önskades använda hela fartyget för en enda gemensam klass.
Den 25 juli 1956 kolliderade M/S STOCKHOLM med M/S ANDREA DORIA i tät dimma vid Nantucket fyr. 47 personer på ANDREA DORIA omkom och 5 på M/S STOCKHOLM. Fartyget fick stäven kraftigt demolerad, Med eskort tog sig in till New York. Hon reparerades vid Betlehem Steel, New York. Hon återlämnades 1956 och var åter i trafik den 5 november 1956

Tidningsklipp Göteborgs-Posten 25 juli 2011 30 år efter olyckan

STOCKHOLM III såldes den 15 maj 1959 till Östtyskland och omdöpt till VÖLKERFREUNDSCHAFT.

 


M/S STOCKHOLM III
efter kollisionen med ANDREA DORIA


M/S ANREA DORIA som koliderade med
M/S STOCKHOLM den 25 juli 1956


Här syns skadan som M/S STOCKHOLM gjorde
på M/S ANDREA DORIA


Minnesvideo från M/S ANDREA DORIA

Källor:
Sjöfartsmuseet i Göteborg
Landsarkivet i Göteborg
Göteborgs-Posten

hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut at mot @


© Copyright 2006-2013 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 10 december 2013