Svenska Amerika Linjen

 

Startsida

Klippans Kulturreservat

Carlstens fyr

Pater Noster

Svenska Amerika Linjen

    
Befälhavare 
   
 Fartygen
    
MS DROTTNINGHOLM 
    
MS GRIPSHOLM

    
MS STOCKHOLM 
    
Kryssningar

  Vykort på
    
STOCKHOLM I
     STOCKHOLM III
    
DROTTNINGHOLM
    
KUNGSHOLM I - II
     KUNGSHOLM III
     KUNGSHOLM IV
    
GRIPSHOLM I
     GRIPSHOLM II
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

    
THE CRUISE OF A LIFETIME
     
Övriga SAL-kort

Min vykortssamling

Skriv i min
Min gästbok


 


 

S/S STOCKHOLM I 1915-1928

Byggd för Nederlandsche Amerikaansche Stoomv Maats (Holländska Amerika linjen) år 1910 i Hamburg, och hette POTZDAM. Hon köptes år 1915 och gick premiärturen den 11 december 1915. Stockholm I tog 1120 passagerare och 200 besättningsmän. Någon särskild poststämpel fanns inte vid detta tillfälle. Resan gick direkt till New York. Senare anlöptes även Halifax och Köpenhamn. Hon var svartmålad hela tiden. År 1922 gjordes en del ombyggnader och renoveringar. Bl. a. byttes maskineriet ut mot oljederift.
År 1928 såldes hon till HVALFANGER A/S ATLAS i Norge, och byggdes om år 1929 på Götaverken till valkokeri. Hennes nya namn blev SOLGLIMT.

M/S STOCKHOLM II 1939

Byggd år 1938 hos Monfalcone i Italien, som kryssningsfartyg. Hon kunde ta 1295 passagerare och 403 besättningsmän. Hon kom aldrig till svensk hamn eller togs i trafik av SAL. Hon skulle levererats i mars 1939, men den 19 december 1938 bröt en våldsam  brand ut ombord. Vissa delar kunde tas till vara men för övrigt skrotades hon.

M/S STOCKHOLM II 1940

Ett nybygge sattes genast igång att byggas och sjösattes den 10 mars 1940. Hon hade plats för 1295 passagerare och var klar för leverans i oktober 1941, men eftersom det var krig behövde inte rederiet fartyget, dessutom sa man att fartyget inte hade tillräcklig stabilitet. Hon såldes den 2 november 1941 till Italien för att användas som trupptransportfartyg.

M/S STOCKHOLM III 1948-1960

Byggd år 1947 vid Götaverken i Göteborg och levererades till SAL 1948. Hon tog 395 passagerare och 180 besättningsmän. Jungfruresan gjordes den 28 februari 1948 till New York. Hon gjorde sin första kryssning till Västindien den 18 januari 1951.
Den 25 juli 1956 kolliderade STOCKHOLM III med ANDREA DORIA som var på väg till New York. STOCKHOLMS förskepp trycktes in, men ANDREA DORIA fick skador som blev så svåra att fartyget sjönk efter 10 timmar. 5 personer på STOCKHOLM omkom och 47 personer på ANDREA DORIA. STOCKHOLM kunde för egen maskin återvända till New York. Efter reparation hos Betlehem Steel i New York var hon åter i trafik 5 november 1956.
År 1960 såldes hon till Deutsche Gewerkschafts-Bund, DDR, och fick namnet VÖLKERFREUNDSCHAFT.

 

S/S DROTTNINGHOLM 1920-1948

Byggd år 1905 hos A. Stepens & Sons i Skottland för Allen Line SS CO, Skottland, och fick namnet VIRGINIAN.  År 1920 köptes hon in och fick namnet DROTTNINGHOLM. Med sina tre propellrar gjorde hon en fart av 17 knop. Hon tog 1512 passagerare. Hon gjorde sin första resa från Göteborg den 29 maj 1920 till New York. Åren 1922-1923 byggdes hon om och moderniserades vid Götaverken i Göteborg. År 1932 målades hon om till vitt. Hon såldes 1948 till South Atlantic Lines INC och fick namnet Brazil.

 

S/S KUNGSHOLM I

Byggd år 1902 på Harland & Wolf, Nord Irland för NV Nederl. Amerik. Stoomw. Maats (Holland-Amerika Linjen), Holland. S/S NOORDAM.
Chartrad år 1923 till RED AB Sverige - Nord Amerika, Göteborg. S/S KUNGSHOLM.
Fartyget fick svenskt interimcertifikat men fördes inte över på svensk flagg.
Hon tog 1400 passagerare. Hon gjorde sin första avgång från Göteborg den 15 mars 1923.
Återlämnad 1924 till Holland. Omdöpt till sitt gamla namn S/S NOORDAM.

 

M/S KUNGSHOLM II/M/S JOHN ERICSSON

Byggd år 1928 hos Blohm & Voss, Hamburg och levererades den 13 oktober 1928 till Svenska Amerika Linjen. Hon tog 1544 passagerare. Gjorde sin jungfruresa 24 november 1928.
Den 4 januari 1942 såldes hon till US Maritime Commission,
som sedan USA:s inträde i kriget legat infruset i New York. Ombyggd till trupptransport fartyg, M/S JOHN ERICSSON.
Efter kriget lades fartyget upp, brandhärjades svårt 1947.
Återköpt 1947 till Svenska Amerika Linjen, Göteborg. Iståndsatt på varv i Genua. Avsikten var att hon skulle återfå sitt ursprungliga namn.
Såld 1948 till South Atlantic Line INC (Svenska Amerika Linjen), Panama och fick namnet M/S ITALIA.

 

M/S KUNGSHOLM III

Byggd år 1953 på De Schelde, i Holland för Svenska Amerika Linjen. Hon tog 1428 passagerare och hade 355 besättningsmän. Gjorde sin jungfrutur 24 november 1953.
Hon gjorde sin första jordenruntkryssning i januari 1955.
Såld 1965 till Norddeutscher Lloyd, BRD. och fick namnet M/S EUROPA.

 

M/S KUNGSHOLM IV

Byggd år 1966 på John Brown, i Skotland för Svenska Amerika Linjen. Hon var rederiets största och sista passagerarfartyg byggd för kryssningar och tog 713 passagerare, och efter ombyggnad 840. Gjorde sin jungfruresa 24 april 1966 som jordenruntkryssning.
Såld 1975 till Flagship Cruisis LTD Hamilton, Bermuda.
Såld 1978 till Peninsular & Orient Steam NAV, i England.
Satt i trafik 1979 under namnet M/S SEA PRINCESS, efter en en omfattande ombyggnad, bl. a togs främre skorstenen, som var en attrapp, bort.
Omdöpt 1995 till M/S VICTORIA.
Såld 2002, M/S Mona Lisa


M/S Mona Lisa

 

M/S Gripsholm I

Byggd år 1925 hos Armstrong, Whitworth & Co, i England. Fartyget var rederiets första nybygge. Hon var det första dieseldrivna passagerarfartyget i atlanttrafik, med 2 6-cyl. B&W dieslar på 13500 hk. Hon tog 1643 passagerare och hade 301 mans besättning. Gjorde sin jungfruresa 21 november 1925. Hon var inta bara svenska handelsflottans största fartyg, utan även ett av det modernaste av alla fartyg, som upprätthöll förbindelsen över Atlanten. Byggd och inredd efter skeppsbyggnadskonstens modernaste principer kunde GRIPSHOLM erbjuda utomordentliga förmåner till sina passagerare.
Ombyggd år 1950 i Kiel, bl. a nya skorstenar och ny för.
Såld januari 1954 till Bremen Amerika Linjen, Tyskland. och fick namnet M/S Berlin.


M/S Berlin

 

M/S Gripsholm II

Byggd år 1957 på Ansaldo Azioni, i Italien. Hon tog 778 passagerare. Gjorde sin jungfruresa 14 maj 1957 till New York. Hon kom hem till Göteborg augusti 1975 efter sin sista kryssning för Svenska Amerika Linjen.
Hon såldes år 1975 till Nautilus Armadora SA i Grekland, och fock namnet M/S NAVARINO.

 

Feederfartygen

Gick i trafik runt hamnarna i Östersjön till Göteborg för att plocka upp passagerare till Amerika båtarna som gick från Göteborg.

S/S Borgholm

Byggd 1899 hos Burmeister & Wain i Köpenhamn i Danmark. Köptes april 1924 av Rederi AB Sverige Nord - Amerika Omdöpt till Borgholm och ombyggd i Göteborg innan hon sattes in i feedertrafiken mellan Östersjön och Göteborg.
Hon såldes i november 1934 till D/S Østersøen Allinge i Danmark.

S/S Kastellholm

Byggd 1929 hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB i Göteborg. Hon levererades 14 februari 1929 till Svenska Amerika Linjen och tog 150 passagerare, och insatt i feedertrafik på Östersjön till Göteborg.
Vid krigsslutet 1945 uppstod behov av en humanitär insats i form av att de överlevande från de tyska koncentrationslägren skulle undsättas.
Hon såldes den 25 april 1952 till Ångfartygs AB Mariehamn, Åbo i Finland.

S/S KASTELLHOLM i Marinförvaltningens tjänst, 
juni - juli 1945.

Planläggningen av operationen samt beslut om densamma präglades av skyndsamhet. Från det att den formella förfrågan om deltagande inkommit till den svenska regeringen fram till att ett svenskt beslut fattats rörde det sig endast om en dag.
Redan den första juni beslutades att Lasarettsfartyget PRINS CARL samt fyra inhyrda fartyg skulle delta i denna omfattande humanitära insats med start i slutet av juni och fortsätta fram till slutet av juli.
Marinförvaltningen rekvirerade S/S KASTELLHOLM, M/S KRONPRINSESSAN INGRID, M/S KARSKÄR och M/S RÖNNSKÄR.
Fartygen förbereddes omgående genom att bland annat besättningarna kompletterades med sjukvårdspersonal, fartygen avmagnetiserades, och minskydd kompletterades, lastrum ställdes i ordning som förläggningsrum, fartygen försågs med röda kors samt annan märkning så att man klart såg att fartygen kom från Sverige. Den 22:dra och 23:dje juni lämnade fartygen Trelleborg med kurs mot Travemündes redd, med tysk minsvepareskort, innan färden fortsatte mot Lübeck.
De första patienterna kom till Lübeck med tåg från det förutvarande koncentrationslägret Bergen – Belsen. Efter att patienterna tagits ombord satte fartygen kurs mot flera svenska hamnar, bl a Kalmar, Norrköping och Stockholm. Operationen avslutades den 26 juli och då hade fartygen sammanlagt gjort 36 resor till Lübeck och lyckats transportera ca 9300 patienter, huvuddelen kvinnor samt ett fåtal barn, som bedömdes vara sjukast och i behov av vård i Sverige.
Patienterna fördes till en
sanitetsanstalt i Ropsten.


Båda fotona är tagna mellan Frihamnen och Lilla Värtan i Stockholm.

Fotograf: Britt Björkdal


Fotograf: Okänd

S/S Marieholm

Byggd år 1934 hos Odense Staalskipsværft i Danmark. Insatt samma år i feedertrafik på Östersjön till Göteborg. Såldes november 1940 till Marinförvaltningen som stabsfartyg till Svenska Flottan.
Såld november 1984 till Grundstenen AB, och bogserades till Falkenbergs varv, där det reparerades och byggdes om till restaurangfartyg. 9 maj 1985 lades det upp vid Packhusplatsen i Göteborg som restaurangfartyg.
 

Källor:
Sjöfartsmuseet i Göteborg
Landsarkivet i Göteborg
Försvarshögskolan, Stockholm
Gunnar Björkdal


© Copyright 2006-2013 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 9 februari 2013