Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001044
GRIPSHOLM I, med brun kommandobrygga och Engelsk text, G1/3D