Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001215
GRIPSHOLM I, på väg från Göteborg, G1/4A