Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001045
GRIPSHOLM I, med brun kommandobrygga och Svensk text, G1/3C