Svenska Amerika Linien
SALs
Svenska Amerika Linjens Jul och Nyårskort