Svenska Amerika Linien
AB
Aktiebrev, AB Svenska Nordamerika linjen