Svenska Amerika Linien
M.S
Brev stämplat ombord på KUNGSHOLM IV. 1974