Svenska Amerika Linien
Kungsholm
Kungsholm III, Första turen Göteborg-New York 1953