Svenska Amerika Linien
Karta
Karta karta över del av Göteborg visar var passageraravdelningens kontor låg.