Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM III
Kungsholm
KUNGSHOLM III vid Gaillard skärningen i Panamakanalen. K3/28a