Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM III
KUNGSHOLM
KUNGSHOLM 3, in Sant John, Virgin Islands. K3/29a