Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
GRIPSHOLM
GRIPSHOLM: ANDRA KLASS MUSIK- OCH SÄLLSKAPSRUM.