Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0000492
KUNGSHOLM: FÖRSTA KLASS RÖKRUM