Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001195
M/F Gripsholm: Första Klass Musik- och Sällskapsrum