Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0000483
M/F Gripsholm: Första Klass Läs- och Skrivrum