Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0000476
M/F Gripsholm: Tredje klass hytt för två