Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
Gripsholm
M/F Gripsholm: Tredje klass hytt för fyra