Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001169
GRIPSHOLM I på väg ut från Göteborg, G1/1A