Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0000979
GRIPSHOLM I, med svensk text,G1/2A