Svenska Amerika Linien STOCKHOLM III
STOCKHOLM
ARCADIA och STOCKHOLM III. S3/6d