Svenska Amerika Linien
Scan20515
Det populära Atlantspelen