Svenska Amerika Linien
SALs
Svenska Amerika Liniens Stockholmskontor