Svenska Amerika Linien
Julkort
Julkort STOCKHOLM III