Svenska Amerika Linien
Hamnen
Hamnen med SAL-båt i bakgrunden