Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM III
Kungsholm
KUNGSHOLM III i Göteborgs hamn med nattbelysning. K3/20a