Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM III
Kungsholm
KUNGSHOLM III för ankar. K3/44a