Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM III
KUNGSHOLM
KUNGSHOLM K3, Amerikanskt tryckeri