Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM III
KUNGSHOLM
KUNGSHOLM III, Amerikanskt tryckeri. K3/46a