Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM II
kungsholm
KUNGSHOLM II, förbi Fiskhamnen. K2/70a