Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM II
Kungsholm
KUNGSHOLM II, målning av Curt Nyström. K2/51b