Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM II
Kungsholm
KUNGSHOLM II, Första Klass Rökrum, K2/25a