Svenska Amerika Linien KUNGSHOLM II
KUNGSHOLM
KUNGSHOLM II, FÖRSTA KLASS MATSAL. K2/28a