Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
MF
M/F Gripsholm: Andra klass hytt för två