Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001391
GRIPSHOLM: FÖRSTA KLASS MATSAL