Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0000503
KUNGSHOLM III, DINING ROOM