Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0000480
M/F Gripsholm: Första klass hytt "C" däck