Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001423
GRIPSHOLM I, med svensk text, G1/3B