Svenska Amerika Linjens passagerarbåtar
B0001017
GRIPSHOLM I, ankomst till Göteborg den 8/11 1925, G1/9A