Svenska Amerika Linien GRIPSHOLM II
Gripsholm
GRIPSHOLM II i Gaillard Skärningen i Panama, G2/56a