Svenska Amerika Linien GRIPSHOLM 1
Gripsholm
M/F Gripsholm: Första Klass Läs- och Skrivrum, G1/30c