Svenska Amerika Linien GRIPSHOLM 1
GRIPSHOLM
GRIPSHOLM I, vid ankomst till Göteborg den 8/11 1925, G1/9a