Svenska Amerika Linien Feederbåtar
Marieholm,-1
S.S. MARIEHOLM, vid Packhuskajen, Göteborg