Svenska Amerika Linien Feederbåtar
KASTELHOLM
S/S KASTELHOLM, Finsk text. Ka/2a