Svenska Amerika Linien DROTTNINGHOLM
DROTTNINGHOLM
DROTTNINGHOLM, D/51c